Acid Rain (2019)

 • Animation
 • 25min

Somewhere in the Eastern Europe. Young runs away from her depressing hometown. Her early enthusiasm about the hitch-hike falls when she finds herself in the city outskirts in the middle of the night. At the bridge she meets a figure balancing unsafely on the guardrail. That’s how she meets Skinny – a kind of unstable weirdo. Skinny lives in a camping van, which he uses to run his not-so-legal job errands. Together with him, she sets on a journey with no destination. As the ride continues a particular affection grows between the two of them.


Diku në Evropën Lindore. Young largohet nga qyteti i saj depresiv. Entuziazmi fillestar i rrugëtimit zbehet kur ajo e gjen veten në periferi të qytetit në mes të natës. Tek një urë, ajo takon një figurë që qëndron i pabalancuar tek parmakët. Kështu e njofton ajo Skinny-n, një njeri i çuditshëm dhe i paqëndrueshëm. Skinny jeton në një kamionetë për kamping, të cilin e përdor për të kryer edhe punë jo-edhe-aq legale. Së bashku me të, ajo niset drejt një udhëtimi pa ndonjë destinacion. Përgjatë udhëtimit, një ndjenjë e veçantë rritet mes tyre.

Subtitles

Albanian, English

You may also like

Symbiosis (2019)
 • Animation
 • 12min
Sheep, Wolf and a Cup of Tea... (2019)
 • Animation
 • 12min
Flesh (2019)
 • Animation
 • 12min
Just A Guy (2020)
 • Animation
 • 15min
URBAN GOAT (2020)
 • Animation
 • 11min
Out of Bounds (2020)
 • Animation
 • 15min
SH_T HAPPENS (2019)
 • Animation
 • 13min
Time o' the Signs (2019)
 • Animation
 • 9min
Average Happiness (2019)
 • Animation
 • 7min
Mr. Mare (2019)
 • Animation
 • 19min
Story (2019)
 • Animation
 • 5min
Memorable (2019)
 • Animation
 • 12min
The Box (2019)
 • Animation
 • 11min
Bela (2019)
 • Animation
 • 5min
The Chimney Swift (2020)
 • Animation
 • 5min
Purpleboy (2020)
 • Animation
 • 14min
And yet we are not super heroes (2019)
 • Animation
 • 12min
The Passerby (2020)
 • Animation
 • 16min
Listen Papa! (2019)
 • Animation
 • 13min