Blieschow (2019)

 • Animation
 • 9min

Vast plains, colorful sceneries, a red dog, that seems to reach into the sky. This is how Tom experiences summer in Blieschow, his grandfather’s farm. He feels overwhelmed by the exuberance of nature and finds himself in a constant competition with his cousin, who is seemingly better at everything. Envy starts to grow in little Tom. Doing everything to be recognized and loved Tom soon reaches his limits.

** Rrafshina të gjera, pamje shumëngjyrëshe, një qen i kuq që duket se arrin deri në qiell. Kështu e përjeton Tomi verën në Blieschow, ferma e gjyshit të tij. Ai ndjehet plot gjallëri me bollëkun e natyrës dhe e gjen veten në një garë të vazhdueshme me kushëririn e tij, që duket se është më i mirë në gjithçka. Zilia fillon të ndjehet tek Tomi. Duke bërë gjithçka në mënyrë që të pranohet e të duhet nga të tjerët, ai shpejt arrin kufijtë e tij.

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
Ovule (2019)
 • Animation
 • 5min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Umbilical (2019)
 • Animation
 • 7min
Entropia (2019)
 • Animation
 • 10min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
GNT (2019)
 • Animation
 • 4min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
Tales of Creation (2020)
 • Animation
 • 3min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
Catgot (2019)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min