Catgot (2019)

 • Animation
 • 3min

It is a 2D hand-drawn abstract animation using the music, “Catgot” by ISAN. The film highlights the beauty of the colors, composition and transformations of the objects in the scene. I am inspired by those strong beats in the song which express the sounds of dripping water and smashing bubbles. Therefore, the water droplets undergo diverse transformations in the animation such as rotation and distortion. Adopting different colored hand-drawn brushstroke texture to draw the movements of water droplets in Photoshop so as to convey an abstract and colorful “fountain performance” to the audience.


Ky është një animacion abstrakt 2D i vizatuar me dorë, që përdor muzikën e Catgot të ISAN. Filmi shpërfaq bukurinë e ngjyrave, përbërjen dhe transformimin e objekteve në skenë. Jam frymëzuar nga tingujt e fuqishëm të këngës që transmetojnë tingujt e ujit që bie e flluskave që shpërthejnë. Andaj pikat e ujit pësojnë shndërrime të ndryshme në animacion, të tilla si rrotullimi dhe shtrembërimi. Janë përdorur tekstura me shumë ngjyra të bëra me dorë për të vizatuar lëvizjen e pikave të ujit në Photoshop, në mënyrë që të shprehet një “performancë fontane” abstrakte shumëngjyrëshe tek audienca.

Director

Ho Tsz Wing

Animator

Ho Tsz Wing

Music

ISAN

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
Ovule (2019)
 • Animation
 • 5min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Blieschow (2019)
 • Animation
 • 9min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Umbilical (2019)
 • Animation
 • 7min
Entropia (2019)
 • Animation
 • 10min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
GNT (2019)
 • Animation
 • 4min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
Tales of Creation (2020)
 • Animation
 • 3min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min