Entropia (2019)

 • Animation
 • 10min

Entopia is a container of three parallel universes where three girls are living in different circumstances. One of them represents the animalistic side of human nature, one of them is a consumer fulfilled with her own frustrations, and the third one is living in a futuristic room where she has to run to keep the system working. Suddenly a fly flies over the three universes and makes a bug in the system. Because of that bug the three universes start collapsing and the girls are able to move towards each other.


Entropia është një mjedis i tri universeve paralele, ku tri vajza jetojnë në rrethana të ndryshme. Njëra nga to përfaqëson anën shtazore të natyrës njerëzore, tjetra është një konsumuese e mbushur me frustrim, kurse e treta jeton në një dhomë futuristike ku duhet të vrapojë në mënyrë që ta mbajë sistemin funksional. Papritmas, një insekt fluturon mbi të tre universet duke e shkaktuar një defekt në sistem. Për shkak të atij defekti, të tre universet fillojnë të kolapsojnë dhe të tri vajzat janë në gjendje që të afrohen me njëra tjetrën.

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
Ovule (2019)
 • Animation
 • 5min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Blieschow (2019)
 • Animation
 • 9min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Umbilical (2019)
 • Animation
 • 7min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
GNT (2019)
 • Animation
 • 4min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
Tales of Creation (2020)
 • Animation
 • 3min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
Catgot (2019)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min