Just A Guy (2020)

 • Animation
 • 15min

JUST A GUY is an animated documentary short film about love. Three women share glimpses of their affection, attraction and relationship with Richard Ramirez: A serial killer and rapist they contacted after he was convicted.


“Vetëm një Djalë” është një dokumentar i shkurtër i animuar që flet për dashurinë. Tri gra ndajnë pjesëza të lidhjes, tërheqjes dhe kujdesit ndaj Richard Ramirez: Një vrasës serik dhe përdhunues të cilin ato e kanë kontaktuar pasi që ai është dënuar.

Director

Shoko Hara

Producer

Stefan Michel

Writer

Simon Thummet

Production Designer

Shoko Hara

Language

English

Subtitles

Albanian, English

You may also like

Symbiosis (2019)
 • Animation
 • 12min
Sheep, Wolf and a Cup of Tea... (2019)
 • Animation
 • 12min
Flesh (2019)
 • Animation
 • 12min
URBAN GOAT (2020)
 • Animation
 • 11min
Out of Bounds (2020)
 • Animation
 • 15min
SH_T HAPPENS (2019)
 • Animation
 • 13min
Acid Rain (2019)
 • Animation
 • 25min
Time o' the Signs (2019)
 • Animation
 • 9min
Average Happiness (2019)
 • Animation
 • 7min
Mr. Mare (2019)
 • Animation
 • 19min
Story (2019)
 • Animation
 • 5min
Memorable (2019)
 • Animation
 • 12min
The Box (2019)
 • Animation
 • 11min
Bela (2019)
 • Animation
 • 5min
The Chimney Swift (2020)
 • Animation
 • 5min
Purpleboy (2020)
 • Animation
 • 14min
And yet we are not super heroes (2019)
 • Animation
 • 12min
The Passerby (2020)
 • Animation
 • 16min
Listen Papa! (2019)
 • Animation
 • 13min