Ovule (2019)

 • Animation
 • 5min

Film focuses on story of a woman whose fears and obsessions are taking over her everyday routine, transforming her life into all-embracing jungle. It symbolizes the struggle with personality disorders while being in a relationship with beloved one. It is an visual analysis on separation anxiety disorder that occurs mostly in childhood but can be present at all stages of life. When woman is left alone at home, and absence of her man became longer than usual her paranoia grows. She becomes suspicious, insanely jealous and fearful. That leads to creation of a new reality, much more vibrant and colorful than her everyday life. It shows how subconsciousness can be dangerous and unpredictable. Fierceness in the deep, mysterious jungle.


Filmi përqendrohet tek një grua, frika dhe obsesionet e së cilës po ia ndikojnë rutinën e saj ditore, duke ia shndërruar jetën në një xhungël. Simbolizon luftën me çrregullime të personalitetit derisa është në një lidhje me një të dashur. Është një analizim vizuel i ankthit të ndarjes që shfaqet zakonisht në fëmijëri, por që mund të jetë i pranishëm në të gjitha fazat e jetës. Kur gruaja lihet vetëm në shtëpi dhe mungesa e të dashurit të saj bëhet më e gjatë sesa zakonisht, paranoja e saj rritet. Ajo bëhet dyshuese, çmendurisht xheloze dhe e frikësuar. Kjo shpie drejt krijimit të një realiteti të ri, shumë më të gjallë dhe shumëngjyrëshe sesa jeta e përditshme. Tregon se si nënvetëdija mundet të jetë e rrezikshme dhe e paparashikueshme - e egër në një xhungël të thellë dhe misterioze.

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Blieschow (2019)
 • Animation
 • 9min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Umbilical (2019)
 • Animation
 • 7min
Entropia (2019)
 • Animation
 • 10min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
GNT (2019)
 • Animation
 • 4min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
Tales of Creation (2020)
 • Animation
 • 3min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
Catgot (2019)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min