Symbiosis (2019)

 • Animation
 • 12min

A betrayed wife starts to investigate her husband’s mistresses. Her jealousy is gradually replaced by curiosity.


Një bashkëshorte e tradhtuar fillon që të hetojë të dashurat e burrit të saj. Xhelozia që ajo ndjen fillon gradualisht të zëvendësohet nga kërshëria.

Director

Nadja ANDRASEV

Screenwriter

Nadja ANDRASEV

Screenwriter

Rita DOMONYI

Producer

Miyu Productions

Producer

SALTO Films

You may also like

Sheep, Wolf and a Cup of Tea... (2019)
 • Animation
 • 12min
Flesh (2019)
 • Animation
 • 12min
Just A Guy (2020)
 • Animation
 • 15min
URBAN GOAT (2020)
 • Animation
 • 11min
Out of Bounds (2020)
 • Animation
 • 15min
SH_T HAPPENS (2019)
 • Animation
 • 13min
Acid Rain (2019)
 • Animation
 • 25min
Time o' the Signs (2019)
 • Animation
 • 9min
Average Happiness (2019)
 • Animation
 • 7min
Mr. Mare (2019)
 • Animation
 • 19min
Story (2019)
 • Animation
 • 5min
Memorable (2019)
 • Animation
 • 12min
The Box (2019)
 • Animation
 • 11min
Bela (2019)
 • Animation
 • 5min
The Chimney Swift (2020)
 • Animation
 • 5min
Purpleboy (2020)
 • Animation
 • 14min
And yet we are not super heroes (2019)
 • Animation
 • 12min
The Passerby (2020)
 • Animation
 • 16min
Listen Papa! (2019)
 • Animation
 • 13min