Tales of Creation (2020)

 • Animation
 • 3min

A journey through the creation and evolution of life that leads us to an hypothetical future scenario, where the character we see, representing the whole of humanity, will try to escape his past.

“Animals offer man a companionship which is different from any offered by human exchange. Different because it is a companionship offered to the loneliness of a man as a species”

John Berger, Why Look at Animals?


Një udhëtim mbi krijimin dhe evoluimit e jetës që na çon drejt një skenari hipotetik të së ardhmes, ku personazhi që ne shohim, e që përfaqëson të gjithë njerëzimin, do të provojë që t’i ikë së kaluarës së tij.

“Kafshët u ofrojnë njerëzve një shoqëri e cila është e ndryshme nga cilido shkëmbim njerëzor. I ndryshëm sepse është shoqëri që i ofrohet vetmisë së njeriut si specie”.

John Berger

Director

Lorenzo Mercanti

Animator

Lorenzo Mercanti

Music

Dipdoze

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
Ovule (2019)
 • Animation
 • 5min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Blieschow (2019)
 • Animation
 • 9min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Umbilical (2019)
 • Animation
 • 7min
Entropia (2019)
 • Animation
 • 10min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
GNT (2019)
 • Animation
 • 4min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
Catgot (2019)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min