The Turning Point (2020)

 • Animation
 • 4min

‘The Turning Point’ explores the destruction of the environment, climate change and species extinction from a different perspective. Music by Wantaways.


“Pika e Kthesës” analizon prej një këndvështrimi tjetër shkatërrimin e ambientit, ndryshimet klimatike dhe zhdukjen e gjallesave. Muzika nga Wantaways.

Director

Steve Cutts

Producer

Steve Cutts

Writer

Steve Cutts

Music

Ken Seto

Music

'Wantaways'

You may also like

All I Knew (2019)
 • Animation
 • 3min
The Closing Door (2019)
 • Animation
 • 5min
Summer Nights (2020)
 • Animation
 • 4min
Mountain (2019)
 • Animation
 • 4min
Local Nomad - Love Is Gone (2019)
 • Animation
 • 3min
Clube de Esquiar ~ Pudesse eu (could I) (2019)
 • Animation
 • 2min
Kishi Bashi - Violin Tsunami (2019)
 • Animation
 • 6min
Don't Die (2020)
 • Animation
 • 3min
Yoshitoo! - Oto no naru houe (2019)
 • Animation
 • 4min
Christmas Morning (2019)
 • Animation
 • 3min
Facing Water (2019)
 • Animation
 • 3min
Garnet Graves (2019)
 • Animation
 • 4min
Birds (2019)
 • Animation
 • 3min
Hummingbird (2019)
 • Animation
 • 4min
Atlantic Perfumes (2020)
 • Animation
 • 4min
Every Feeling: Ezra Furman (2020)
 • Animation
 • 3min