Umbilical (2019)

 • Animation
 • 7min

This piece is an animated documentary exploring how my mother’s abusive relationship with my father shaped my own experiences in a boarding school as a child in China. The societal pressures on my mother to hide her abuse and her desire to protect me ultimately created a situation where I was subjected to the same societal pressures. Our shared desires for intimacy, safety, and normalcy have been constantly at odds with the realities that surround us. Through a conversation as adults, my mother and I learn to understand each other and support one another.


Ky dokumentar i animuar eksploron atë se si marrëdhënia abuzive e nënës time me babain tim më kanë ndikuar përvojën në një shkollë me konvikte në Kinë. Presioni shoqëror mbi nënën time për të fshehur abuzimin dhe dëshira e saj për të më mbrojtur në fund pati krijuar një situatë ku unë isha vet subjekt i presionit të njëjtë shoqëror. Dëshirat tona për intimitet, siguri dhe normalitet kanë qenë përherë në kundërshtim me realitetin që na rrethon. Përmes një bisede si dy të rritur, unë dhe nëna mësojmë të kuptojmë dhe ta përkrahim njëri-tjetrin.

Director

Danski Tang

Producer

Danski Tang

Music

Sean Hayward

Language

Chinese

Subtitles

Albanian, English

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
Ovule (2019)
 • Animation
 • 5min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Blieschow (2019)
 • Animation
 • 9min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Entropia (2019)
 • Animation
 • 10min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
GNT (2019)
 • Animation
 • 4min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
Tales of Creation (2020)
 • Animation
 • 3min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
Catgot (2019)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min