URBAN GOAT (2020)

 • Animation
 • 11min

In the rural Siberia, where there is only an airfield and a disco in the village club of all the entertainment, the city goat arrives to work. In a small village, she immediately attracts the attention of men, but the Goat herself can not take her eyes off the rude, but such a cute Wolf. Life with him in her imagination is seen in pink colors, but reality bites.


Në Siberinë rurale, kur për argëtim ekziston vetëm një fushë ajrore dhe një disko, një dhi e qytetit mbërrin për të punuar. Në fshatin e vogël, ajo menjëherë tërheq vëmendjen e burrave, por vetë Dhia nuk mundet t’i heq sytë nga një Ujk simpatik por i ashpër. Në mendjen e saj, jeta me të është e bukur, por realiteti kafshon.

You may also like

Symbiosis (2019)
 • Animation
 • 12min
Sheep, Wolf and a Cup of Tea... (2019)
 • Animation
 • 12min
Flesh (2019)
 • Animation
 • 12min
Just A Guy (2020)
 • Animation
 • 15min
Out of Bounds (2020)
 • Animation
 • 15min
SH_T HAPPENS (2019)
 • Animation
 • 13min
Acid Rain (2019)
 • Animation
 • 25min
Time o' the Signs (2019)
 • Animation
 • 9min
Average Happiness (2019)
 • Animation
 • 7min
Mr. Mare (2019)
 • Animation
 • 19min
Story (2019)
 • Animation
 • 5min
Memorable (2019)
 • Animation
 • 12min
The Box (2019)
 • Animation
 • 11min
Bela (2019)
 • Animation
 • 5min
The Chimney Swift (2020)
 • Animation
 • 5min
Purpleboy (2020)
 • Animation
 • 14min
And yet we are not super heroes (2019)
 • Animation
 • 12min
The Passerby (2020)
 • Animation
 • 16min
Listen Papa! (2019)
 • Animation
 • 13min