What are the system requirements?

You can watch on PCs running Windows 7+, and Intel-based Macs running OSX 10.12+. You can also watch on Android tablets and phones using Chrome and on iPhones and iPads using Safari. You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work. You’ll find a complete list of requirements below.

What are the requirements for Windows computers?

Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10.
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer or Opera. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.
Internet Explorer on Windows 7 is no longer supported.
You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work.

What are the requirements for Mac computers?

Mac OSX 10.12 or later.
Google Chrome, Firefox, Safari, or Opera. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.
You will need a broadband or fibre internet connection - dial up will not work.

Can I watch content on my iPhone/iPad?

Yes, you can watch content using Safari and this requires iOS 11.2 or later. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.

Can I watch content on my Android Device?

Yes, you can watch content using Chrome and this requires Android 6.0 or later. We recommend using the latest version of your browser as earlier versions may not be supported.

I can’t stream any of the content, what’s going on?

Check your minimum system requirements above. We recommend that you update to the latest version of your browser.
We use adaptive bitrate streaming which means the streaming quality will automatically adjust based on your internet speed. For High Definition (HD) streaming we recommend VDSL, cable or fibre connections as we cannot guarantee consistent HD streaming on ADSL.

What happens if I forget my password?

Simply click Forgot your password on the Sign In page, enter the email address you used when you created an account and a link to reset your password will be sent to you.

Why does video playback stall or not play smoothly?

If your internet connection is poor or inconsistent you may experience problems during playback. Try lowering the playback bitrate.

Can I Chromecast content?

You can Chromecast from a Chrome web browser on PC and Mac computers as well as Android devices.


Ndihma


Cilat janë kërkesat e sistemit?

Ju mund t’i shikoni filmat në kompjuterët të cilët i kanë të instaluar Windows 7+, dhe Macs Intel me OSX 10.12+. Gjithashtu filmat mund t’i shikoni në tabletët Android si dhe telefonat të cilat e kanë shfletuesin Chrome si dhe në Iphone dhe Ipad me shfletues Safari. Do t’ju duhet edhe internet i qëndrueshëm. Më poshtë mund ta gjeni listën e plotë të kërkesave për përvojë më të mirë vizuale.

Cilat janë kërkesat për kompjuterët Windows?

Windows 7, Windows 8.1 ose Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer ose Opera. Ne ju rekomandojmë të përdorni versionin më të fundit të shfletuesit tuaj meqë versionet e mëparshme mund të jenë të papërshtatshme. Internet Explorer në Windows 7 nuk mbështetet më si dhe do t’ju nevojitet lidhje dhe internet i qëndrueshëm.

Cilat janë kërkesat për kompjuterët Mac?

Mac OSX 10.12 apo versionet më të vonshme. Google Chrome, Firefox, Safari, apo Opera. Ne ju rekomandojmë të përdorni versionin më të fundit të shfletuesit tuaj meqë versionet e mëparshme janë të papërshtatshme dhe nuk mbështetën më. Do t’ju nevojitet lidhje dhe internet i qëndrueshëm.

A mund t’i shikoj filmat në iPhone/iPad?

Po, filmat do të mund t’i shikosh në Safari duke përdorur iOS 11.2 ose ndonjë version më të vonshëm. Ne ju rekomandojmë të përdorni versionin më të fundit të shfletuesit tuaj meqë versionet e mëparshme janë të papërshtatshme dhe nuk mbështetën më.

A do të mund t’i shikojë filmat në pajisjen Android?

Po. Filmat do të mund t’i shikosh duke përdorur shfletuesin Chrome në Android 6.0. Ne ju rekomandojmë të përdorni versionin më të fundit të shfletuesit tuaj meqë versionet e mëparshme janë të papërshtatshme dhe nuk mbështetën më.

Ku është problemi nëse nuk më transmetohet asnjë përmbajtje?

Ju lusim t’i kontrolloni kërkesat minimale të sistemit tuaj, të përshkruajtuara më lart si dhe ju rekomandojmë të freskoni versionin e fundit të shfletuesit tuaj. Sistemi i transmetimit online të filmave është krijuar asisoj që t’i përshtatet cilësisë së internetit tuaj - që nënkupton see kualiteti i transmetimit të filmit automatikisht përshtatet me shpejtësinë e internetit tuaj. Për transmetim HD (rezolucion të lartë), ju rekomandojmë të përdorni wirelessin e shtëpisë suaj, internet me kabllo ose fibër optik për shkak se nuk mund t’u garantojmë transmetim konsistent HD përmes lidhjeve të tjera.

Çka nëse e harroj fjalëkalimin tim?

Në rast se harroni fjalëkalimin tuaj, vetëm klikoni në Forgot your password në faqen Sign In, si dhe shkruani email adresën përmes të cilës e keni krijuar llogarinë tuaj dhe një vegëz (link) për të rivendosur fjalëkalimin do t’ju dërgohet.

Pse nuk po mundem me e kthy filmin prapa lehtësisht? (në playback)

Probleme të tilla mund të keni vetëm në rast se rrjeti i internetit tuaj është i dobët.

Prej cilave paisje mund ta përdor Chromecast?

Chromecast mund të përdoret prej shfletuesit Chrome në kompjuterin tuaj, në kompjuterët Mac si dhe në paisjet Android.